english | zemljevid strani
ZAČETNA STRAN O NAS DEJAVNOSTI STORITVE KONTAKT
tehnična soglasja | certifikati | EPD | izobraževanje | interoperabilnost
Tehnična soglasja

Zavod za gradbenitvo Slovenije
Sluba za tehnina soglasja
Dimieva 12
1000 Ljubljana

tel: 01 2804 300, 01 2804 472
faks: 01 4367 449
e-pota: tehnicna.soglasja@zag.si

Splošno o zakonodaji, ki zadeva gradbene proizvode
Tehnične specifikacije za gradbene proizvode
Splošno o tehničnih soglasjih za gradbene proizvode
Tehnična soglasja za sklope proizvodov
Podaljšanje veljavnosti in/ali sprememba ter razveljavitev
Pravne posledice in sredstva postopka podelitve tehničnega soglasja
Postopek priprave in podelitve tehničnega soglasja
Splono o tehničnih soglasjih v gradbenitvu
Kaj storiti po podelitvi tehničnega soglasja
Uporaba gradbenega proizvoda v objektu
Podeljena tehnična soglasja
STS & ETA
 
Priloge
Pravila za pripravo, podelitev in vzdrževanje slovenskega tehničnega soglasja (STS) za gradbeni proizvod (Adobe Acrobat .PDF, 114 Kb)
Zahteva (obrazec) za podelitev / spremembo / podaljšanje Evropske tehnične ocene (ETA) (MS Word .DOC, 317 Kb)
Zahteva (obrazec) za podelitev / spremembo / podaljšanje Slovenskega tehničnega soglasja (STS) (MS Word .DOC, 144 Kb)
   

Tehnična soglasja

Zavod za gradbeništvo Slovenije je organ za podeljevanje tehničnih soglasij po zakonodaji o gradbenih proizvodih.

 1. Ministrstvo za gospodarstvo, ki je pristojno nad zakonodajo o dajanju gradbenih proizvodov v promet po zakonu o gradbenih proizvodih - ZGPro je na podlagi prvega odstavka 16. člena in drugega odstavka 19. člena tega zakona z odločbo št. 3210-9/2002-23 dne 20.12.2006 določila Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) za organ za tehnična soglasja.

 2. ZAG je s to odločbo pridobil dolžnosti in pravice iz naslednjih dejavnosti:

  1. podeljevati, spreminjati, podaljševati ali razveljavljati slovenska tehnična soglasja (STS),
  2. podeljevati, spreminjati, podaljševati ali razveljavljati evropska tehnična soglasja (ETA),
  3. kot član Evropske organizacije za tehnična soglasja (EOTA) zastopati našo državo v tej organizaciji.

 3. Dejavnosti iz prejšnje točke veljajo za vse proizvode oziroma družine proizvodov, ki po svoji definiciji spadajo med gradbene proizvode po ZGPro (1. točka 5. člena).

 4. Rok veljavnosti odločbe je 31. december 2006 oziroma do preklica. Začetek možnosti podeljevanja STS in zastopanja RS v EOTA je z dnem odločbe. Začetek možnosti podeljevanja ETA pa je določen z dnem pristopa RS k Evropski Uniji (t.j. 1. maja 2004) oziroma z dnem uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma z Evropsko Unijo (tj. priloge Sporazumu PECA za gradbene proizvode, kar naj bi se po trenutnih napovedih pristojnih lahko dogodilo že v začetku enega izmed zadnjih mesecev tega leta).

 5. V nadaljevanju se lahko vsi, ki jih to področje zanima, predvsem pa proizvajalci gradbenih proizvodov, seznanite več o zadevah v zvezi z izvajanjem zakonodaje o gradbenih proizvodih in o tehničnih soglasjih. V tem trenutku je to zbrano v naslednjih informacijah:

 6. Morebitna dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem te zakonodaje na področju tehničnih soglasij dobite v Službi za tehnična soglasja ZAG.

Uradni listi v katerih so objavljeni zgoraj navedeni zakoni in predpisi se nahajajo na spletni strani Registra predpisov RS.


Obvestilo vsem uporabnikom naših spletnih strani!

Državni zbor RS je na seji 26. septembra 2013 sprejel novelo Zakona o gradbenih proizvodih ZGPro-1 (Uradni list RS, št. 82/2013) in je pričel veljati 23. oktobra 2013. ZAG v skladu z zakonom še naprej ostaja organ za podeljevanje Slovenskih tehničnih soglasij.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je ZAG z 2012 odločbo z datumom 26. 10. 2012 določilo ZAG za Organ za tehnično ocenjevanje (Technical Assessment Body - TAB). Ta odločba ZAG-u omogoča, da lahko po 1. 7. 2013 nadaljuje s svojim delom na področju Evropskih tehničnih ocen in bo sodeloval pri delu Evropske organizacije za tehnične ocene (EOTA).

Na ZAG pripravljamo temeljito prenovo spletnih strani, zato so na naših straneh še vedno objavljeni nekateri dokumenti, ki se sklicujejo na Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro (Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 - ZGO-1).

Prosimo za razumevanje,

Služba za tehnična soglasja