english | zemljevid strani
ZAČETNA STRAN O NAS DEJAVNOSTI STORITVE KONTAKT
raziskave | vloga | organiziranost | zgodovina | izkaznica | infrastrukturni program | KIJZ
ZAG Ljubljana
Zavod za gradbeništvo Slovenije, s skrajšanim imenom ZAG Ljubljana, je ustanovila Vlada Republike Slovenije 21. aprila 1994 s Sklepom o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod. Z vpisom v sodni register je bila ustanovitev ZAG Ljubljana 17. marca 1995 tudi formalno potrjena.
   

Zgodovina

Predhodnik današnjega Zavoda za gradbeništvo Slovenije je bil Gradbeni inštitut, ki ga je 19. julija leta 1949 ustanovilo Ministrstvo za gradnje pri Vladi takratne Ljudske republike Slovenije. Ustanovljen je bil z namenom, da bi zaradi čimprejšnje obnove v 2. svetovni vojni porušenih objektov pospešeno razvijal znanstveno-raziskovalno delo na področju gradbeništva. Njegove naloge so bile:

  • ugotavljanje tehnične kakovosti surovin, gradbenih materialov, elementov in konstrukcij,
  • raziskovanje in preskušanje novih materialov, elementov in konstrukcij,
  • priprava predlogov standardov,
  • preiskave in strokovno ocenjevanje kakovosti tal in načina temeljenja za gradbene namene,
  • preučevanje novih proizvodnih metod.

Vlada LRS je 1. julija 1952 proglasila Gradbeni inštitut za gospodarsko ustanovo s samostojnim financiranjem in ga preimenovala v Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij (ZRMK) z dodatnima nalogama:

  • uvajanje novih tehnologij,
  • organiziranje polindustrijske proizvodnje.

Dne 1. aprila 1991 je Vlada Republike Slovenije proglasila ZRMK za javni zavod. Na osnovi predloga neodvisne komisije Ministrstva za znanost in tehnologijo ter sklepa Vlade Republike Slovenije o preoblikovanju dela ZRMK v javni raziskovalni zavod z dne 21. aprila 1994 se je ZRMK Ljubljana reorganiziral v dva nova pravna subjekta:

  • javni raziskovalni zavod: Zavod za gradbeništvo Slovenije, ki po sklepu vlade predstavlja osrednjo slovensko inštitucijo za gradbeništvo, in
  • javni zavod, ki se je preimenoval v Gradbeni inštitut ZRMK in se bo preoblikoval v tržno usmerjeno gospodarsko družbo.