english | zemljevid strani
ZAČETNA STRAN O NAS DEJAVNOSTI STORITVE KONTAKT
raziskave | vloga | organiziranost | zgodovina | izkaznica | infrastrukturni program | KIJZ
ZAG Ljubljana
Kot osrednja slovenska inštitucija za gradbeništvo igra ZAG Ljubljana pomembno vlogo v slovenskem sistemu potrjevanja kakovosti in certificiranja gradbenih proizvodov.
   

Vloga v sistemu potrjevanja kakovosti in certificiranja

ZAG Ljubljana je kot naslednik ene izmed organizacijskih enot ZRMK (Inštituta za raziskave in potrjevanje kakovosti), ki je bil že v bivši Jugoslaviji s strani Zveznega zavoda za standardizacijo pooblaščen za certificiranje nekaterih gradbenih proizvodov (prvo pooblastilo mu je bilo izdano že leta 1979), s strani Ministrstva za znanost in tehnologijo pooblaščen za certificiranje vseh gradbenih proizvodov, za katere se zahteva certificiranje. Za druge gradbene proizvode, ki jih preskuša, izdaja v skladu z veljavnimi predpisi ter nacionalnimi in mednarodnimi standardi potrdila o skladnosti oziroma uporabnosti. Dvema laboratorijema je poverjeno opravljanje pregledov določenih etalonov in meril. Ministrstvo za promet in zveze in Ministrstvo za okolje in prostor sta ZAG Ljubljana pooblastili za pregled obratovanja žičniških naprav v Republiki Sloveniji in za meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju. Hrvatski registar brodova ga je uvrstil na seznam inštitucij za preskušanje materialov in konstrukcij, ki se uporabljajo v ladjedelništvu.

Vse od ustanovitve do danes laboratoriji ZAG Ljubljana posvečajo veliko pozornost kakovosti izvedenih storitev. Svojo dejavnost pospešeno prilagajajo kriterijem standarda SIST EN ISO/IEC 17025, kar je pogoj za uradno priznanje usposobljenosti za izvedbo posameznih preskusov, meritev in kalibracij (akreditacijo).

Kot osrednja slovenska inštitucija za gradbeništvo je ZAG Ljubljana pooblaščen za izvajanje potrjevanja kakovosti in ustreznosti gradbenih proizvodov na objektih, ki se gradijo v okviru projekta izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.