english | zemljevid strani
ZAČETNA STRAN O NAS DEJAVNOSTI STORITVE KONTAKT
raziskave | vloga | organiziranost | zgodovina | izkaznica | infrastrukturni program | KIJZ
ZAG Ljubljana
ZAG Ljubljana je neodvisna, neprofitna in nepristranska inštitucija za preskušanje in potrjevanje kakovosti gradbenih proizvodov, saj izpolnjuje vse zahteve smernice Sveta evropske skupnosti št. 89/106.
 
Priloge
Predstavitvena zloženka ZAG Ljubljana (PDF, 1981 Kb)
   

Raziskave

Pri raziskovalno-razvojnem delu se ZAG Ljubljana povezuje s številnimi domačimi inštituti in fakultetami ter s podobnimi inštitucijami v tujini.

V zadnjih desetih letih so raziskovalci ZAG Ljubljana uspešno zaključili več kot 170 temeljnih, aplikativnih in razvojnih projektov, katerih rezultati so podrobno opisani v 550 elaboratih. Pomembnejši financerji raziskav so bili: Ministrstvo Republike Slovenije za znanost in tehnologijo oz. bivša Raziskovalna skupnost Slovenije in njene Posebne raziskovalne skupnosti, Ministrstvo Republike Slovenije za promet in zveze preko svojih uprav in direkcij, Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor, Ministrstvo Republike Slovenije za obrambo ter številni uporabniki v gradbeništvu in industriji gradbenih materialov.

V okviru mednarodnega znanstveno-tehničnega sodelovanja je bil ZAG Ljubljana vključen v devet skupnih slovensko-ameriških projektov, pet slovensko-nemških projektov, devet projektov Evropske skupnosti (COST, TEMPUS, PHARE, COPERNICUS), projekt UNDP in v skupne projekte s Kitajsko, z Italijo, z Irsko ter drugimi državami.

Bibliografija sodelavcev ZAG Ljubljana iz tega obdobja obsega skoraj 900 objav, od tega več kot 300 v tujini. Raziskovalci in strokovnjaki ZAG Ljubljana so imeli tudi številna predavanja na delavnicah, inštitutih ter univerzah doma in v tujini. Seznami objavljenih del, poročil o raziskavah in pomembnejših strokovnih ekspertiz so skupaj z bibliografskimi podatki in izvlečki predstavljeni v letnih poročilih.

ZAG Ljubljana je polnopravni član združenja RILEM (Mednarodnega združenja laboratorijev za preiskavo in raziskavo materialov in konstrukcij), CERLABS (Evropske mreže nacionalnih laboratorijev za keramiko) in OITAF (Mednarodne organizacije za žičnice). ZAG Ljubljana je pridružen član FEHRL (Foruma evropskih nacionalnih cestnoraziskovalnih inštitutov). Preko individualnega članstva posameznih sodelavcev ZAG Ljubljana sodeluje pri delu številnih drugih mednarodnih organizacij in združenj kot so CEB, CIB, IABSE, ISES, ISSMFE, NACE in NFPA. Njegovi sodelavci so včlanjeni v številne mednarodne in domače tehnične odbore ter komisije za pripravo tehnične regulative in standardov.

Strokovnjaki ZAG Ljubljana so izdelali tehnične kriterije in pripravili programe za vzpostavitev sistema za potrjevanje kakovosti pri gradnji različnih pomembnih gradbenih objektov, v zadnjem času tudi pri projektu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.