english | zemljevid strani
ZAČETNA STRAN O NAS DEJAVNOSTI STORITVE KONTAKT
raziskave | vloga | organiziranost | zgodovina | izkaznica | infrastrukturni program | KIJZ
Cenik
Cenik informacij javnega značaja (PDF, 424 Kb)
   

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Polni naziv: Zavod za gradbenišštvo Slovenije
Krajši naziv: ZAG Ljubljana
Sedežž: Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

W: www.zag.si
E: info@zag.si

T: 01 2804 250
F: 01 2804 484

Odgovorna uradna oseba:
prof. dr. Andražž Legat, direktor

Datum: 15. 06. 2014

Katalog je dostopen na spletnem naslovu
http://www.zag.si/si/index.php?nav0=onas&nav1=kijz

Druge oblike kataloga
Katalog v fizični obliki je dostopen na sedežžu
Zavoda za gradbenišštvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

2. Splošni podatki o Zavodu za gradbenišštvo Slovenije in informacijah javnega značaja

2. a Organigram in podatki o Zavodu za gradbenišštvo Slovenije
Zavoda za gradbenišštvo Slovenije je javno raziskovalni zavod, ki opravlja javno služžbo na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti.

Raziskovalna področja Zavoda za gradbenišštvo Slovenije so:
materiali, konstrukcije, gradbena fizika, geotehnika in prometnice ter metrologija.

Notranje organizacijske enote in njihova delovna področja
Organigram Zavoda za gradbenišštvo Slovenije

2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba
prof. dr. Andražž Legat, direktor

T: 01 2804 250
F: 01 2804 484

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja ZAG

Držžavni predpisi:
VELJAVNI PREDPISI S PODROČJA ZNANOSTI

Predpisi EU:
Evropski register predpisov