english | zemljevid strani
ZAČETNA STRAN O NAS DEJAVNOSTI STORITVE KONTAKT
raziskave | vloga | organiziranost | zgodovina | izkaznica | infrastrukturni program | KIJZ
Kontakt

Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva 12
1000 Ljubljana

tel: 01 2804 250
faks: 01 2804 484
e-pošta: info@zag.si

Zavod za gradbeništvo Slovenije
izpostava Maribor

Gorkega ulica 1
2000 Maribor

tel: 02 33 02 425
faks: 02 33 02 421

Zavod za gradbeništvo Slovenije
požarni laboratorij

Srednje gameljne 41
1000 Ljubljana

tel: 01 51 30 470
faks: 01 51 30 477

   

Zavod za gradbeništvo Slovenije

ZAG Ljubljana je neodvisna, neprofitna in nepristranska inštitucija za preskušanje in potrjevanje kakovosti gradbenih proizvodov, saj izpolnjuje vse zahteve smernice Sveta evropske skupnosti št. 89/106. ZAG Ljubljana kot osrednja slovenska inštitucija za gradbeništvo in neodvisna tretja stranka opravlja naslednje dejavnosti:

 • certificiranje in potrjevanje kakovosti proizvodov, materialov in izvedenih del,
 • temeljne in aplikativne raziskave na področju materialov in konstrukcij,
 • predkonkurenčni razvoj novih materialov,
 • razvoj novih metod preskušanja,
 • preiskave, meritve in časovno spremljanje obnašanja objektov javnega pomena,
 • preiskave, meritve in opazovanja naravnega in bivalnega okolja,
 • raziskave, meritve in opazovanja v zvezi z učinkovito rabo in obnovljivimi viri energije,
 • tehnične preskuse in analize,
 • revizije gradbenih in tehnoloških projektov ter projektov transportnih naprav,
 • kalibriranje in overjanje meril, etalonov in referenčnih materialov,
 • kontrolo, umerjanje in potrjevanje ustreznosti merilnih naprav, aparatur, preskuševalnih strojev in elementov industrijskih sistemov,
 • usposabljanje raziskovalnih in strokovnih kadrov na posebnih strokovnih področjih,
 • sodelovanje pri pripravi tehnične regulative in standardov.

Ustanovitev

Zavod za gradbeništvo Slovenije, s skrajšanim imenom ZAG Ljubljana, je ustanovila Vlada Republike Slovenije 21. aprila 1994 s Sklepom o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod. Z vpisom v sodni register je bila ustanovitev ZAG Ljubljana 17. marca 1995 tudi formalno potrjena.