english | zemljevid strani
ZAČETNA STRAN O NAS DEJAVNOSTI STORITVE KONTAKT
materiali | gradbena fizika | konstrukcije | geotehnika in prometnice | metrologija | knjižnica
Laboratorij za metrologijo

Vodja:
Anton Štibler, univ. dipl. inž
Tajnica:
Renata Lah

telefon: 01 28 04 519
faks: 01 28 04 484
e-mail: metrologija@zag.si delovni čas: 7.30 - 15.30

   
Priloge
Predstavitev laboratorija za metrologijo (PDF, 1,4 MB)
Medlaboratorijske primerjave
(PDF, 60 KB)
Pogoji poslovanja
(PDF, 21 KB)
Odločba o imenovanju
(PDF, 178 KB)
Izjava DKD (PDF, 414 KB)
     

Aktualno

Načrtovane medlaboratorijske primerjave:
 • kalibriranje pomičnih meril (2014)
 • merjenje trdote po Vickersu (2014)
     

Izobraževanje

Planirana izobraževanja:
 • Osnove merilne negotovosti
  - 20. februar 2014
 • Merjenje trdote
  - 24. april 2014
 • Natezno in tlačno preskušanje
  - 19. junij 2014

Akreditacije - kalibriranje
 
Akreditacije - kontrolni pregledi
   

Laboratorij za metrologijo

Dejavnosti

Kalibriranje, preverjanje in kontrola meril naslednjih mehanskih veličin:

 • SILA,
 • TLAK,
 • MOMENT SILE,
 • TRDOTA,
 • MEHANSKA ENERGIJA,
 • DOLŽINA,
 • MASA in
 • TEMPERATURA.

V skladu z mednarodnimi standardi in navodili kalibriramo pri naročniku ali v laboratoriju za metrologijo na ZAG Ljubljana naslednjo merilno in preskusno opremo:

 • merilnike sile: dinamometre, merilne pretvornike do 5 MN tlak, do 1 MN nateg,
 • stroje za merjenje mehanskih lastnosti materialov: stiskalnice, natezno-tlačne preskusne stroje do 5 MN tlačne sile, do 1 MN natezne sile, do 1000 mm merjene dolžine,
 • merilnike trdote: Brinell, Vickers, Rockwell, Equotip, Shore, IRHD,
 • merilnike tlaka, manometre do 2000 bar,
 • merilnike momenta sile, torziometre do 2000 Nm,
 • merilnike žilavosti po Charpyju in Izodu,
 • hidravlične sisteme za napenjanje v gradbeništvu do 5 MN,
 • referenčne ploščice trdote po Brinellu, Vickersu in Rockwellu,
 • naprave z valji za preveritev zavorne sile motornih vozil,
 • tehtnice,
 • merilnike temperature,
 • temperaturne komore, sušilnike, peči,
 • merila dolžine,
 • drugo laboratorijsko merilno in preskusno opremo.

Laboratorij vzdržuje nacionalne referenčne etalone za silo, trdoto in moment sile. Podrobno predstavitev aktivnosti laboratorija lahko najdete v Predstavitvi laboratorija za metrologijo (PDF, 1.4 MB)

Pooblastila in akreditacije

 • Laboratorij je od leta 2000 akreditiran po standardu EN ISO/IEC 17 025 (prej EN 45001) pri slovenski akreditaciji SA za izvajanje kalibracij meril sile, momenta sile, tlaka, trdote, žilavosti in dolžine.
 • V okviru laboratorija deluje kontrolni organ, ki je od leta 2004 akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 (prej SIST EN 45004), pri slovenski akreditaciji SA za izvajanje kontrole naprav z valji za preveritev zaviralne sile motornih in priklopnih vozil. Od leta 2006 je kontrolni organ organiziran kot tip C, (prej tip A) kar mu daje široke možnosti za povezovanje s partnerji.
 • Kontrolni organ je od leta 2004 z odločbo imenovan od Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev naprav z valji za preverjanje zaviralne sile motornih in priklopnih vozil.

Izdajanje certifikatov

Za izvedeno kalibracijo izdamo naročniku certifikat o kalibraciji z izmerjenimi in ovrednotenimi parametri. Certifikat je praviloma opremljen z znakom akreditacije, če je kalibracija znotraj akreditiranega obsega in če merilo omogoča izvedbo predpisanega postopka. Na kalibrirano merilo nalepimo nalepko ZAG, ki označuje, da je bilo merilo kalibrirano.

Za izvedeno kontrolo merila (zakonsko merilo) izdamo poročilo z izmerjenimi in ovrednotenimi parametri. Na zahtevo naročnika izdamo tudi potrdilo o skladnosti s predpisi. Na kontrolirano merilo nalepimo nalepko ZAG in uradno nalepko, ki potrjuje skladnost merila s predpisi.

Overitve

Vsa zakonska merila, kot jih določa 3. člen Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, 26/05), ki so v uporabi, morajo biti overjena. Overitev je skladno s 4. členom Pravilnika o postopku overitve meril (Ur. l. RS 82/08) postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Takšno merilo se zaščiti in označi. Urad Republike Slovenije za meroslovje je za izvajanje overitev vzpostavil distribuiran sistem. Skladno z 10. in 14. členom Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, 26/05) overitve lahko izvaja Urad RS za meroslovje ali kompetentna pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Njihove naloge, zahteve in postopek imenovanja ter način nadzora s strani Republike Slovenije določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Ur. l. RS, 64/08).

Laboratorij za metrologijo Zavoda za gradbeništvo Slovenije izvaja postopke ugotavljanja skladnosti in overitev skladno z  Odločbo o imenovanju št. 6416-17/2011/6, ki jo je dne 2.9.2011 izdal Urad RS za meroslovje.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Razvojno raziskovalna dejavnost

V sodelovanju z nacionalnimi laboratoriji drugih držav razvijamo in raziskujemo na področju merjenja mehanskih veličin. Rezultate objavljamo na mednarodnih konferencah pod okriljem organizacije IMEKO, ki skrbi za razvoj meroslovja v svetu.

Nekateri prispevki, predstavljeni na mednarodnih konferencah:

 • Pattaya, Thailand, IMEKO 2010 TC3, TC5 and TC22; some problems using reference rubber blocks as a standard.
 • Tsukuba 2007, Hardmeko 2007, IMEKO TC5, Indirect Verification of Elastomer Hardness Testers using Hardness Reference Blocks.
 • Berlin 2006, VDE-VDI Harteprufung 2006, Calibration of hardness testing instruments for elastomers and research work in recent years.
 • Rio de Janeiro 2006, 18th IMEKO World Congress, Estimation of uncertainty in hardness measurement of rubber and other elastoplastic materials
 • Opatija 2005, 19th International Metrology Symposium, Realization of the Slovenian Reference Hardness Standard and Interlaboratory Comparison.
 • Washington 2004, HARDMEKO 2004, Comparative measurements of Slovenian and USA Rockwell C hardness scales, Long-term stability of rubber hardness reference blocks,
 • Dubrovnik 2003, 17th IMEKO World Congress, Uncertainty evaluation of the reference hardness standard of Slovenia, Investigation of a calibration device for the depth measuring system in Rockwell hardness testing machines
 • Celle 2002, 11th IMEKO TC5 Conference, Comparative measurements of hardness scales for establishing the hardness standard of Slovenia,
 • Wien 2000, 16th IMEKO World Congress, Effects of some influence parameters on the calibration method for IRHD elastomer hardness testers,
 • Bad Neuheim 2000, DVM Werkstoffprufung 2000, Untersuchung eines neuen Hartemessverfahrens IRHD SUPERSOFT fur sehr weiche elastomere,
 • Osaka 1999, 15th IMEKO World Congress, Effects of some influence parameters on Shore A calibration method,
 • Peking 1998, HARDMEKO 98, Investigation of calibration methods for elastomer hardness testers,
 • Madrid 1996, 15th IMEKO TC3, Realization of the reference force standards in Slovenija

Izobraževalna dejavnost

Izvajamo izobraževanje s področja merjenja mehanskih veličin:

 • seminar Metrologija v praksi, Ljubljana, november 2011,
 • seminar Merjanje mehanskih veličin, Ljubljana, november 2010,
 • seminar Merilna oprema, regulativa in izvajanje tehničnih pregledov motornih vozil, Ljubljana, november 2008
 • seminar Merjanje mehanskih veličin, Ljubljana, november 2008,
 • seminar Merjenje mehanskih veličin, Ljubljana, november 2006,
 • strokovna razprava-okrogla miza Izvajanje tehničnih pregledov motornih vozil danes in jutri, Ljubljana november 2006,
 • seminar Merilna oprema, regulativa in izvajanje tehničnih pregledov motornih vozil, Ljubljana november 2006,
 • seminar Merilna oprema, regulative in izvajanje tehničnih pregledov motornih vozil, Ljubljana april 2005,
 • seminar Merjenje mehanskih veličin, Ljubljana april 2003,
 • seminar Merilna negotovost in osnove za njeno ovrednotenje v praksi, Ljubljana 1999.