english | zemljevid strani
ZAČETNA STRAN O NAS DEJAVNOSTI STORITVE KONTAKT
materiali | gradbena fizika | konstrukcije | geotehnika in prometnice | metrologija | knjižnica
Oddelek za konstrukcije
Vodja:
mag. Marjana Lutman
Tajnica:
Nataša Hiršman
Odsek za masivne konstrukcije visokih gradenj
Odsek za masivne inženirske konstrukcije in mostove
Kontrolni organ za žičniške naprave
Odsek za lesene konstrukcije
Odsek za potresno inženirstvo
Odsek za geotehnična sidra
Odsek za dinamiko konstrukcij
Laboratorij za konstrukcije
 
Kontakt
vodja odseka:
mag. Franc Capuder,
univ. dipl. inž. grad.
e-pošta:
visoke.gradnje@zag.si
telefon:
01 2804-300
01 2804-270 (tajništvo)
      
Priloge
Predstavitev odseka za masivne konstrukcije visokih gradenj in laboratorija za akustiko (PDF, 265 Kb)
   

Odsek za masivne konstrukcije visokih gradenj

Dejavnosti:

  • izvaja laboratorijske preiskave obnašanja konstrukcij iz umetnih snovi;
  • izvaja laboratorijske in terenske preiskave montažnih konstrukcij;
  • izvaja obremenilne preizkušnje različnih masivnih konstrukcij;
  • izvaja tehnična (geodetska in druga) opazovanja konstrukcij visoke gradnje;
  • izdeluje ekspertize ter ugotavlja nosilnost konstrukcij obstoječih objektov visoke gradnje;
  • raziskuje možnosti uporabe novih materialov v konstrukcijah in izvaja preiskave
  • za potrjevanje ustreznosti novih konstrukcijskih sistemov;
  • izvaja preglede objektov pred in med izvajanjem del v neposredni bližini objektov.