english | zemljevid strani
ZAČETNA STRAN O NAS DEJAVNOSTI STORITVE KONTAKT
materiali | gradbena fizika | konstrukcije | geotehnika in prometnice | metrologija | knjižnica
Oddelek za gradbeno fiziko
Vodja:
Friderik Knez, univ.dipl.fiz.
Tajnica:
Nataša Hiršman.
Laboratorij za akustiko
Laboratorij za toplotno zaščito
Požarni laboratorij
Odsek za požarno inenirstvo
    
Kontakt
vodja odseka:
mag. Mihael Ramšak,
univ. dipl. inž. grad.
e-pošta:
akustika@zag.si
telefon:
01 2804-434, 01 2804-377
01 2804-270 (tajništvo)
     
Priloge
Predstavitev laboratorija za akustiko (PDF, 1,5 Mb)
Predstavitev odseka za masivne konstrukcije visokih gradenj in laboratorija za akustiko (PDF, 265 Kb)
 
Akreditacije - preskušanje
   

Laboratorij za akustiko

Na področjih gradbene in prostorske akustike ter zaščite pred hrupom izvajamo standardne preiskave:

 • laboratorijske in terenske meritve izolirnosti gradbenih elementov in konstrukcij pred zvokom v zraku in pred udarnim zvokom,
 • meritve odmevnega časa v prostorih, avditorijih in športnih dvoranah,
 • meritve koeficienta absorpcije zvoka v odmevnici in v Kundtovi cevi,
 • meritve emisije zvočne moči strojev in naprav v odmevnici,
 • meritve in frekvenčno analizo hrupa strojev in naprav,
 • statistične meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju ter v bivalnih prostorih.

Izdelujemo:

 • študije zvočne zaščite zgradb po veljavnih tehničnih predpisih in drugih posebnih pogojih,
 • ekspertize o izolirnosti gradbenih elementov in konstrukcij pred zvokom v zraku in pred udarnim zvokom,
 • študije akustične ureditve prostorov po veljavnih tehničnih predpisih in drugih posebnih pogojih,
 • študije akustične ureditve dvoran (koncertnih, gledaliških, športnih in kinodvoran),
 • prognoze emisije in imisije hrupa cestnega in železniškega prometa ter študije zaščite zgradb in okolja pred tem hrupom.

Izvajamo tudi nestandardne preiskave ter razvijamo in uvajamo nove metode preiskovanja.

Izvajamo raziskave na področjih gradbene akustike, prostorske akustike ter pasivne protihrupne zaščite zgradb.

Ministrstvo za okolje in prostor RS nas je pooblastilo za izvajanje:

 • prvih meritev in obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa,
 • meritve zvočne zaščite stavb in
 • izdelovanje poročil, ki vsebujejo posamezne analize oz. delne elaborate in se nanašajo na presojo vplivov na okolje zaradi obremenjevanja z emisijami hrupa.