english | zemljevid strani
ZAČETNA STRAN O NAS DEJAVNOSTI STORITVE KONTAKT
materiali | gradbena fizika | konstrukcije | geotehnika in prometnice | metrologija | knjižnica
Oddelek za geotehniko in prometnice
Vodja:
doc. dr. Karmen Fifer Bizjak,
univ. dipl. inž. geol.

Tajnica:
Tanja Starič
Odsek za mehaniko zemljin in geotehnična opazovanja
Odsek za vzdrevanje in gospodarjenje s cestami
Odsek za inženirsko geologijo in mehaniko hribin
Geomehanski laboratorij
Laboratorij za asfalte, bitumne in bitumenske proizvode
   
Kontakt
vodja odseka:
Mojca Ravnikar Turk,
univ. dipl. inž. grad.
namestnik:
Ciril Erbežnik,
univ. dipl. inž. grad.
e-pošta:
geomehanski.laboratorij@zag.si

telefon:
01 2804-218 (tajništvo)
01 2804-393 (Mojca Ravnikar Turk)
01 2804-507 (Ciril Erbežnik)
01 2804-491 (mag. Pavel Žvanut)
01 2804-380 (Franci Smrtnik)

faks:
01 2804-264


  
Priloge
Predstavitev odseka za mehaniko zemljin in geotehnična opazovanja (PDF, 327 Kb)
Oddelek za geotehniko in prometnice (PDF, 1.13 Mb)
 
Akreditacije - preskušanje
 
   

Odsek za mehaniko zemljin in geotehnična opazovanja

Dejavnosti

Izvajamo celovito kontrolo kakovosti materialov in izvedbe zemeljskih del pri gradnji cestnih in železniških povezav ter zemeljskih pregrad. Izvajamo tehnično opazovanje in analizo obnašanja geotehničnih objektov ter vrednotenje stanja in varnosti zahtevnih geotehničnih objektov (pregrade, podporne konstrukcije) v njihovi celotni življenjski dobi.

Opravljamo geomehanske raziskave tal, analizo pogojev tal ter poročila o temeljenju objektov. Izvajamo statične in dinamične stabilnostne analize zemeljskih objektov.

Vrednotimo rezultate geomehanskih laboratorijskih in terenskih raziskav ter svetujemo pri gradnji nasipov, vkopov, zemeljskih in hidrotehničnih objektov.

Terenske raziskave

S pomočjo sodobne opreme in izkušenih strokovnjakov opravljamo:

 • meritve zgoščenosti in deformacijskih modulov na nasipih in raščenih tleh,
 • meritve vertikalne in horizontalne inklinacije,
 • meritve piezometričnih pritiskov,
 • meritve vertikalnih in horizontalnih pomikov, nagibov in razpok;
 • meritve zveznosti pilotov (P.I.T. testi)

Sodelovanje

Smo aktivni člani:

 • Slovenskega geotehniškega društva SloGeD,
 • Slovenskega nacionalnega komiteja za velike pregrade SLOCOLD,
 • Komisije za zemeljska dela,
 • Geološko-geomehanskega konzilija,
 • Tehničnih odborov,
 • sodelujemo tudi v mednarodnih projektih s področja cestogradnje.

Projekti

 • SPENS 'Sustainable Pavements for European New member Statesre' 6. FP 2006-2009 (koordinator projekta)
 • Vpliv posedanja tal ob premostitvenih objektih na niveleto cest, DARS 2006-2008
 • Smernice za izvedbo geotehničnega opazovanja, DARS 2006-2007
 • COST 345 'Procedures Required for Assessing Highway Structures' EC 1999-2002
 • COST 348 ''Reinforcement of pavements with steel meshes and geosynthetics' REIPAS EC 2002-2006
 • COST 350 'Integrated assessment of environmental impact of traffic and transport infrastructure' EC 2002-2006